St. Antony Church, Attupuram

  • Address: St. Antony Punnayurkulam Trichur Kerala 679 561
  • Website:
  • E-mail:
  • Phone: +91 487 2542327
  • Established Date:1929
  • Forane: St. Thomas Forane Church, Palayur
Assistant Vicar
Fax
Area30 sq. km
Familiy Units7
Families234
From To Name Designation Home Parish
08/09/1970 01/02/1971 Fr. Chereath Jacob Vicar Marathakkara
08/02/1984 06/02/1985 Fr. Peramangalath Mathew Vicar Thiroor
06/02/1985 04/02/1987 Fr. Ambooken Joseph (noby) Vicar Thiroor
06/06/1987 07/01/1988 Fr. Alukka Antony Acting Vicar Kuriachira
07/01/1988 14/10/1989 Fr. Olakkengil Johnson Vicar Varadiyam (Paduapuram)
14/10/1989 30/01/1990 Fr. Edakulathur Anto Vicar Peringad (St.)
30/01/1990 06/02/1991 Fr. Neelankavil Francis Vicar Thrissur Cathedral
24/04/1990 01/06/1990 Fr. Anthikkatt Joseph Vicar Nadathara
06/02/1991 24/01/1995 Fr. Vadakkoott James Vicar Pavaratty
24/01/1995 01/01/1996 Fr. Konikkara Jose (jr.) Vicar Paravattany
01/01/1996 21/01/1999 Fr. Panamkulam Davis Vicar Chittissery
20/01/2000 18/01/2001 Fr. Thalakkottoor Francis Vicar Mattom
18/01/2001 17/01/2002 Fr. Kadavi Geo Vicar Ollur
17/01/2002 18/01/2005 Fr. Nandikkara Ignatius (biju) Vicar Varandarappilly (Pallikunnu)
18/01/2005 24/01/2006 Fr. Muringathery Jijo Vicar Erumapetty
01/02/2006 18/04/2007 Fr. Parrokkaran Binu Vicar Varandarappilly (Pallikunnu)
18/04/2007 09/02/2011 Fr. Pindiyan Prince (varghese) Vicar Varandarappilly (Pallikunnu)
09/02/2011 05/02/2014 Fr. Thaikkadan John Paul Vicar Parappur
05/02/2014 08/02/2017 Fr. Thorayan Sinto Vicar Kuriachira
08/02/2017 Continuing... Fr. Koonamplakkal Jackson Acting Vicar Palakkal
17/03/2018 21/04/2018 Fr. Chalissery Cyriac Acting Vicar Arimpur

Designed & Developed By tbi@jec, Jyothi Engineering College | Data Maintained by Archdiocese of Trichur